1

На кратко за проекта
A brief introduction

2

Да бъдем щастливи и разумни е достатъчно
We only have to be happy and reasonable

3

Живот на марс
Life on Mars

4

Защо скачаме в ледени води?
Why do we jump into icy waters?

5

Гледано от страни е като влак
If you look it from aside it looks like a train

6

Екологията в призмата на изкуството
Ecology through the prism of art

7

Прилепи: споделяне на планетата с нечовеци
Bats: Sharing the planet with non-humans

8

Почувствахме се добре дошли
Because we felt welcome

9

Човечеството върви по свой собствен път
Humanity is heading on its own way

10

Събиране на клонки и пръскане на вода за здраве
Gathering twigs and spilling water for health